slady

slady a Java

slady pracuje v programovacím jazyku Java, dokonce se mu to stalo i zaměstnáním, které ho živí.

Pozor!

Všechny tři zmíněné stránky s animacemi vyžadují ke svému běhu do prohlížeče Java plug-in, jehož podpora v prohlížečích pomalu ustupuje. Možná budete mít se spuštěním animace nemalé potíže. O těchto problémech vím a vymýšlím do budoucna co s tím.

B-strom

B-stromy jsou datová struktura, která se používá v programování. Pokud studejete informatiku na vejšce, určitě se s ní v přednáškách alespoň jednou potkáte. Tahle stránka Vám pomůže s učením a pochopením fungováním B-stromů ve formě animace.

Tahle stránka je snad nejpopulárnější z celého webu. Pozor! Nikdy ji nebudu překládat do češtiny. Zatímco za ty roky mi přišel jeden jediný email v češtině, zpráv a dotazů v angličtině mi za ty roky dorazily stovky.

Takhže hurá na to, spusťe animace B-stromu.

Bresenham

Další podobná animace je Bresenhamův algoritmus kreslení úsečky, který se používá v počítačové grafice. Nakreslí rovnou čáru pod určitým úhlem v zadaném rastru. Animaci si můžete krokovat podobně jako v debuggeru.

Bézier

Bézierova křivka se používá v počítačové grafice velmi hojně. Můžete posouvat jednotlivé body a okamžitě uvidíte, jak to ovlivní výsledný tvar křivky. Nesprávně se křivka občas těké píše Beziérova křivka.